Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
mypharma.hu webáruház

I.    ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. A myPharma webáruház gyógyszereket is forgalmazó online gyógyszertár, melynek működtetője a hivatalos gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel és érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkező TÜSKEVÁR PATIKA Kft., mint Szolgáltató.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: TÜSKEVÁR PATIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7400 Kaposvár, Hajnóczy József utca 15/A. 
A szolgáltató fióktelepe: Tüskevár Patika Hetes, címe: 7432 Hetes, Vikár Béla utca 75/A.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tuskevarpatika.hu
Webshop vonatkozásában: hello@mypharma.hu
Telefonszáma: +3620 997 9977
Cégjegyzékszáma: 14-09-314542
Adószáma: 25126235-2-14
Tárhelyszolgáltató adatai:
A tárhelyszolgáltató neve: Felhő Művek Bt.
A tárhelyszolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Dobó István utca 31.
A tárhelyszolgáltató elektronikus levelezési címe: info@felhomuvek.hu
Telefonszáma: +3670 258 2538
Cégjegyzékszáma: 14-06-309138

 1. A mypharma.hu internetes áruház gyógyszerek, gyógytermékek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök, étrendkiegészítők, speciális- gyógyászati célra szánt- élelmiszerek és - tápszerek, kozmetikumok és dermokozmetikumok, homeopátiás készítmények, valamint állatgyógyászati termékek és egyéb termékek interneten történő rendelését lehetővé tevő, legális távértékesítési rendszer. A mypharma.hu oldal GYIK menüpont alatt hasznos információkat talál az internetes gyógyszer kereskedelemről és annak kockázatairól az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által kiadott tájékoztatóban. Itt érheti el az internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak hivatalos listáját is, amelyet a 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 17.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az OGYÉI vezet. Mindezt megerősítendő a mypharma.hu oldalon az Európai Bizottság közös uniós logója feltüntetésre került, rákattintva szintén elérheti az internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak hivatalos listáját.
 2. Az internetes áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Önnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.
  A jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal. A gyógyszertár a hozzá beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal módosíthatatlan nyilvántartást vezet, a megrendeléstől számított legalább 5 évig. A weboldal és a szolgáltatás működésével, megrendelések folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 3. A jelen dokumentum 2021. március 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 4. Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 5. A szerződés nyelve a magyar.
 6. Az ügyletkötés területi hatálya Magyarország, az internetes áruház csak a Magyarországról érkezett-, illetve a magyarországi címre kézbesítendő megrendeléseket teljesíti.
 7. Az internetes áruházban értékesített termékek eredete igazolt, a forgalmazott gyógyszerek hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származnak.
 8. A lejárati idejük nem haladja meg azt az időintervallumot, amely a kézhezvételtől számított megfelelő (betegtájékoztató és/vagy alkalmazási előirat szerinti) adagolással eltelik.
 9. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, a csomagolás költségét és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A vásárlásai során az Ön által a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és általunk visszaigazolt vételárat és szállítási költséget kell megfizetnie. A szállítás díjmentes, amennyiben a rendelés termékekből eredő összértéke eléri a webshopon feltüntetett mindenkori meghatározott minimum rendelési értékhatárt. Azon termékeken, melyek megfizetendő ára meghaladja az ingyenes szállítási értékhatárt, az ingyenes szállítás tényét ikonnal jelezzük.
 10. Gyógyszer 14 éven aluli személynek nem adható ki. A csomag kézbesítője köteles meggyőződni az átvevő életkoráról. Amennyiben az átvevő nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy elmúlt 14 éves, a kézbesítő a küldemény átadását megtagadhatja.
 11. Áruházunkban vényköteles (orvosi receptre kiadható), illetve kizárólag társadalombiztosítási támogatásban részesülő termékek (gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök) nem rendelhetők. Vényeivel keresse fel személyesen gyógyszertárainkat.
 12. Az internetes áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön, mint megrendelő minél egyszerűbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsősorban a személyes vásárlás során is felmerülő igényekhez igazítottuk. A termékek kiválasztásához igyekszünk Önnek a lehető legtöbb információt nyújtani. A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, tartalmáért ezért nem tudunk felelősséget vállalni. A rendelt termék használati utasítását használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, hogy tartsa be az előírt alkalmazást.
 13. A megvásárolt vény nélkül kapható gyógyszereket, gyógytermékeket, gyógyászati segédeszközöket, orvostechnikai eszközöket, étrendkiegészítőket, speciális- gyógyászati célra szánt- élelmiszereket és - tápszereket, kozmetikumokat és dermokozmetikumokat, homeopátiás készítményeket, valamint állatgyógyászati termékeket és egyéb termékeket körültekintően használja, a betegtájékoztatót vagy a használati útmutatót az alkalmazás előtt feltétlenül olvassa el, vagy konzultáljon kezelőorvosával, gyógyszerészeinkkel. Írásbeli tájékoztatást a hello@mypharma.hu e-mail címünkön kérhet, amely tájékoztatás nem minősül reklámnak, továbbá ajánlásnak sem és nem helyettesíti a személyes konzultációt.
 14. Jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak. Ha az ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos, vagy hatálytalan, annak ellenére a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatályát vesztett, vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabály szerint alkalmazandó rendelkezések az érvényesek. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető, továbbá bármikor kinyomtatható a következő weboldalról: https://mypharma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://mypharma.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
 15. Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás:  a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
1.) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint,
2.) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

II.    ADATKEZELÉS

Az Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF egyértelmű és elválaszthatatlan részét képezi, mely folyamatosan elérhető a https://mypharma.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

 1. Szolgáltató részéről a megadott személyes adatokat a szerződésből eredő jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése, szállítás, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeljük.
 2. Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.
 3. Az általunk kezelt személyes adatokba betekinthetnek az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a megbízott könyvelő irodának; postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.
 5. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
 6. Önnek, mint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg.
 7. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
 8. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

III.    REGISZTRÁCIÓ (FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA, HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS)

Tájékoztatjuk, Webshopunkban történő regisztráció során felhasználói fiókot hozunk létre Önnek. A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF III/4. pont alatt rögzített adatok-, illetve egy jelszó megadása. A Webshopban történő regisztráció nem kötelező, lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni, azonban a regisztráció a későbbi rendelések menetét meggyorsítja.
Adatainak megadásával, vagy a regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.
A rendelés és a regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott címadatai és elérhetőségei a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.
Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
•    a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető,
•    a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.

 1. Regisztráció
  Részletesen a 4. pontban.
 2. Hírlevélre való feliratkozás
  Hírlevelünkre feliratkozhat a weboldal alján található résznél, regisztrációkor, illetve vásárláskor.
  A hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges adatok:
  •    Név,
  •    E-mail cím.
 3. Amennyiben Egészségpénztári tag, már regisztrációkor rögzítheti azt.
  Az „Egészségpénztári tag vagyok” mező bejelölését követően a megjelenő legördülő menüből kiválaszthatja egészségpénztári szolgáltatóját, valamint kötelezően meg kell adnia tagsági azonosítóját.
 4. Felhasználói profil 
  Regisztrációt követően a rendszer létrehoz Önnek egy felhasználói profilt. Adatait bármikor módosíthatja a későbbiek során bejelentkezést követően, ha a jobb felső sarokban levő Bejelentkezés ikonra kattint és belép. Profilját arra irányuló szándéka szerint bármikor törölheti. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utolsó belépéstől számított három évig inaktív profilt az adott év december 31-ével rendszerünkből töröljük.
  Regisztrációhoz szükséges adatok:
  •    Név,
  •    E-mail cím,
  •    Telefonszám,
  •    Jelszó (kritériumok: az egészségügyi érintettség miatt javasoljuk az erős jelszó használatát: minimum 8 karakter, melynek tartalmaznia kell legalább egy-egy kisbetűt, nagybetűt és számot).

IV.    VÁSÁRLÁS A MYPHARMA.HU INTERNETES ÁRUHÁZBAN

Az internetes áruházban a termékek

 1. egyrészt a Főmenü alatt céljuk-, hatástani tulajdonságaik-, az általuk kezelt probléma vagy tünet szerint alkategóriákba sorolva, másrészt közvetlen kereséssel találhatók meg.
 2. Keresni termék névre, kategóriára, típusra, korcsoportra, fő hatóanyagra, gyógyszerformára, tünetre, termékcsaládra, bőrtípusra, faktorszámra, kiszerelésre és gyártóra lehetséges.
 3. Vásárlást regisztrált és nem regisztrált ügyfelek is kezdeményezhetnek.
 4. Az internetes áruházban nem rendelhet meg vényköteles, vagy kizárólag társadalom-biztosítási támogatással árusított gyógyszereket, mert ezt jogszabály tiltja, valamint folyamatos hűtést igénylő termékeket sem.
 5. Az internetes áruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői az érintett termék termékoldalán kerülnek feltüntetésre, a vény nélkül kapható gyógyszerek lényeges tulajdonságait a szakhatóság által engedélyezett betegtájékoztató tartalmazza, melyet szintén a termékoldalon talál.
 6. Amennyiben bármely termékünkkel, annak minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, hogy írjon a hello@mypharma.hu e-mail címre, vagy forduljon telefonos ügyfélszol-gálatunkhoz.
 7. Az Ön által kiválasztott termékek rendelhetőségéről, az Anyapatikában meglévő aktuális raktárkészletről és elérhetőségéről információkat találhat a honlapon, a megrendelési folyamat során. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy gyógyszertárunk a termékeket folyamatosan a helyszínen is értékesíti, a gyógyszertár készletadatai meghatározott időközönként, késéssel frissülnek, így a honlapon megadott készletinformációk csak tájékoztató jellegűek. Ha a honlapon egy termék oldalán a „Készleten” megjegyzés van feltüntetve, akkor a termék a gyógyszertárban nagy valószínűséggel készleten van, de nem jelenti azt, hogy biztosan meg is vásárolható.
 8. Amennyiben a terméknél a „Beszerzés 1-3 munkanap” felirat szerepel, a gyógyszertárban a termék nincs készleten, de rendelhető. Ha ilyen terméket is kosarába helyez, abban az esetben a termék(ek) nagy valószínűséggel a megadott szállítási határidőn belül Önhöz kerül(nek). Sajnos az esetek elenyésző hányadában, Szolgáltatón kívülálló okok miatt (pl. átmeneti nagykereskedelmi termékhiány, gyártási probléma stb.) a megrendelés teljesítése meghiúsulhat. Ilyen esetben Ügyfélszolgálatunk mindenképpen felveszi a kapcsolatot Önnel.
 9. „Készlethiány” státuszú terméket nem tud kosarába helyezni, megrendelni, de lehetősége van e-mail címe megadásával értesítést kérni a termék újbóli elérhetőségéről.
 10. Amennyiben a rendelés véglegesítése előtt az Ön kosarában levő termék teljes készlete eladásra kerül, de Szolgáltató által rendelhető, azt a szállítási határidő módosulása mutatja.
 11. Olyan termékek esetében, melyek beszerzése időszakos (pl. szezonális termékek, fényvédők, egyedi akcióban részt vevő termékek) kizárólag a raktáron levő mennyiség vásárolható meg. Amennyiben az elérhető raktárkészletnél többet szeretne az adott termékből kosarába helyezni, ott csak a Gyógyszertárban készleten levő mennyiség fog megjelenni, mivel Szolgáltató e termékek esetében nem tudja garantálni azok belátható időn belüli beszerzését.
 12. Ha az érintett termék Szolgáltató által már nem rendelhető (pl. időszakos készlethiány), az kosarából figyelmeztető jelzést követően automatikusan eltávolításra kerül.
 13. Szolgáltató mindenkori törekvése, hogy az általa megrendelésre szoruló termékek esetében a visszaigazolt fogyasztói árat tartsa.
 14. Egyes termékek igen kedvező, akciós áron is elérhetők, ezt minden esetben külön megjelenítjük, illetve az egyszerűbb eligazodás kedvéért ezen ajánlatok a „Népszerű” menüpontba is le vannak gyűjtve. Az akciós ajánlatok csak a megjelölt időszakokban, az egyes termékeknél meghatározott mennyiség, vagy a készlet erejéig érvényesek (részletezve a honlapon), kérjük, hogy megrendelésénél legyen erre figyelemmel.
 15. A webáruházban azon akciós termékek, melyek nem tartoznak kiemelt, hirdetett időszakos promócióba, egyedileg számítanak kedvezményesnek és az akció időtartalma minden esetben az elérhető készlet ereje.
 16. Az akciós termékek esetében a termék eredeti, nem akciós ára is egyidejűleg feltüntetésre kerül, amely ár kizárólag az akció előtti, legalább 30 napos (új terméknél 15 napos) időszak legalacsonyabb ára.
 17. A „Népszerű” menüpont az akciós cikkeken felül tartalmazza azon termékeinket, melyek a webáruházban adott időintervallumban az átlagosnál magasabb fogyást produkálnak. Jelölésük sárga szalaggal történik, valamint a termékoldalon feltüntetett „Népszerű” felirattal. 

V.    A MEGRENDELÉS ÉS A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

 1. A termék kiválasztása: a webáruházban jelen ÁSZF IV/1. és 2. alapján talált termékre kattintva találja a termék besorolását (Jelen ÁSZF I/2. pontjában felsorolt terméktípusok a kötelezően megjelenítendő figyelmeztetésekkel) rövid leírását, termékazonosítóját, tulajdonságait, árát, ismertetőjét, valamint fotóját. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha azok a termékleírásban külön kiemelésre kerülnek.
  Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
 2. A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a „Kosár” ikonra kattintva.
  a.)    A kosár tartalmát az internetes áruház üzemeltetője jogosult módosítani abban az esetben, ha egy termék státusza vagy elérhetősége megváltozik abban az időszakban, amikor a termék kosárba került (pl. korábban vény nélkül kapható termék vagy nem támogatott termék bekerül a kosárba, később vényköteles vagy támogatott lesz, vagy készlete kifogy és Szolgáltató által, rajta kívülálló okok miatt nem rendelhető).
  b.)    A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszáma szabadon beállítható.
  c.)    A „törlés” ikon használatával a kosárba tett tétel kikerül a kosárból.
  d.)    Jelentős megrendelési mennyiség esetében az internetes áruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja azt, és szabadon határozhat úgy, hogy nem szolgálja ki a megrendelést. Az, hogy mi minősül jelentős megrendelési mennyiségnek, a gyógyszertár vezetője – mint megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező személy – szabadon állapítja meg. Jelentős mennyiségű tételnek minősül például az a mennyiség, amelynek felhasználhatósága a kiadás napjától számítva - az előírt adagolás figyelembevételével - nem biztosított a lejárati időn belül.
  e.)    A kosár tartalmának módosítását követően az adatok automatikusan frissülnek.
  f.)    A kosár teljes tartalmának ürítéséhez nyomja meg a „Kosár kiürítése” gombot.
  g.)    Amennyiben további termékeket szeretne kosarába helyezni, kattintson a kosártól kívül eső területre és folytassa a böngészést (mobil nézet esetében a jobb felső sarokban található „X” gombot érintve).
  h.)    A kosár felülvizsgálatához és a véglegesítési folyamat megkezdéséhez kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra.
  i.)    A teljes kosár nézetben lehetősége van a mennyiségek módosítására, tételek törlésére, kuponkód megadására, valamint áttekintheti teljes kosara tartalmát, kedvezményeket, esetleges felmerülő költségeket (utánvét díja, szállítási költség).
  j.)    Miután kosarának tartalmát áttekintette, „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.
  k.)    Amennyiben Ön még nem vásárolt az internetes áruházban, a vásárlás során Önnek szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje.
 3. Vásárlás regisztrációval, vagy regisztráció nélkül
  A mypharma.hu webáruházban regisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció folyamatát a jelen ÁSZF III. pontjában részleteztük.
  Szolgáltatót Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfeledi, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  Amennyiben korábban már regisztrált, e-mail cím és jelszó párossal beléphet.
  Vásárláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
  a.)     Név,
  b.)     E-mail cím,
  c.)     Telefonszám.
  d.)     Szállítási adatok:
      1.)    Szállítási név,
      2.)    Szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám...stb.).
  e.)     Számlázási adatok:
      1.)    Amennyiben eltérnek a szállítási adatoktól, kérjük töltse ki.
      2.)     Cég esetében: 
          a.)     Cégnév,
          b.)    Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám...stb.),
          c.)    Adószám.
      3.)     Egészségpénztári számla kiállítása esetén:
          a.)     Amennyiben Egészségpénztári tag, a számlát az Egészségpénztár nevére állítjuk ki. 
          b.)     Regisztrációkor, illetve vásárláskor is lehetősége van ezen adatokat rögzíteni.
          c.)    Egészségpénztárát a legördülő listából kiválaszthatja, ahol a hivatalos címek szerepelnek. Amennyiben Ön nem találja a megfelelő Egészségpénztárt, kérjük vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
          d.)    Tagsági azonosító megadása kötelező, feltüntetésre kerül a számlán.
  Amennyiben korábban regisztrált, a legutóbb mentett adatai kerülnek automatikusan kitöltésre.
 4. Szállítási módok
  Az internetes áruházban az alábbi szállítási módok érhetőek el:
  GLS házhozszállítás az Ön által megadott címre: a kézbesítés a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. mint közreműködő bevonásával valósul meg. A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltatásának feltételeit az alábbi linken elérhető Üzletszabályzat tartalmazza: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
  GLS csomagpont/csomagautomata: rendelése leadásakor az átvétel hatékonyabbá tétele érdekében választhat GLS csomagpont, ill. csomagautomata lehetőségek közül is. Kérjük megértését, ezen átvételi módok esetén kizárólag a rendelés leadásakor bankkártyával, esetleg előreutalással tud fizetni.
  Amennyiben Ön Magyarországhoz közel él, abban az esetben lehetősége van rendelését magyarországi csomagpontra ill. csomagautomatába kérni. A rendelés leadásakor az ország kiválasztását követően aktív marad a csomagpontra történő szállítás lehetősége.
 5. Fizetési módok
  Az internetes áruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:
  a.)    Online bankkártyás fizetés: a bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat webáruházunkban. A fizetési folyamat a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési oldalára való átirányítást követően történik, így a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártyaszámát, annak lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját szükséges megadnia. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el.
  A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
  A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát.
  Amennyiben a pénzügyi tranzakció bármely oknál fogva nem teljesül, a rendeléskor kapott visszaigazoló e-mailből a fizetési folyamat újra kezdeményezhető. A 48 óránál régebben megkezdett függőben levő megrendelések (melyeknél a bankkártyás tranzakció nem véglegesül, illetve érdemi kapcsolatfelvétel nem történik) a rendszerből automatikusan törlésre kerülnek.
  b.)    Előre utalás: csomagja a kiállított számla ellenértékének Gyógyszertárunk bankszámláján való jóváírását követően kerül szállításra. Amennyiben a tranzakció a kiállítást követő 5. munkanap végéig nem teljesül, a rendelése törlésre kerül.
  c.)    Utánvét: készpénzes fizetés a szállító cég futárának átvételkor, mely feláras szolgáltatás.
  d.)    Egészségpénztár részére kiállított számla: Webáruházunkban Egészségpénztári kártyával fizetni közvetlenül nem tud, azonban Szolgáltató olyan számlát állít ki, amelyet valamennyi Egészségpénztár elfogad. Ez esetben a fizetés kizárólag bankkártyával, illetve utánvéttel lehetséges. Amennyiben ilyen számlát szeretne kérni, akkor kérjük jelölje be az „Egészségpénztári tag vagyok” mezőt, akár a regisztráció, akár a fizetési folyamat során. A legördülő menüből válassza ki egészségpénztárát, majd adja meg tagi azonosítóját. Az azonosító megadása kötelező, e nélkül az Egészségpénztár nem tudja elszámolni a benyújtott számlát. A tagi azonosító helyességéért felelősséget nem vállalunk, kérjük vegye figyelembe, hogy hibás tagi azonosító megadása esetén az Egészségpénztár nem teljesítheti a kifizetést. Amennyiben kosarában egészségpénztári számlára elszámolható termékek szerepelnek, a pénztárnál figyelmeztetést fog látni a számlázási adatok ellenőrzésével kapcsolatban. Ha kosarában egészségpénztári számlára elszámolható, valamint nem elszámolható termékek is vannak, abban az esetben az Egészségpénzár csak az elszámolható tételek teljesítését végzi. Webáruházunkban az egészségpénztári számlára elszámolható termékek külön menüpontban szedve, valamint termékenként egyértelműen „EP” ikonnal ellátva szerepelnek.
  Amennyiben egészségpénztári tagként regisztrált, vagy rendeléskor bejelölte az „Egészségpénztári tag vagyok” mezőt, azonban kizárólag olyan termékeket vásárol, melyek ily módon nem számolhatóak el, a számlát továbbra is a megadott Egészségpénztár nevére állítjuk ki. A termékek elszámolásával kapcsolatban a megjelölt Egészségpénztár hatályos ÁSZF-je nyújt további tájékoztatást.
  6.    Megrendelés véglegesítése
  a.)    A vásárlási folyamat bármely fázisában lehetősége van, hogy az egyes előző menüpontokra visszalépjen, vagy vásárlását megszakítsa. A megrendelés leadása után a megrendelés tételeit, az átvételi és fizetési módot már nem módosíthatja.
  b.)    A vásárlás befejezésekor a megrendelés minden fontos adata összesítő képernyőn jelenik meg, az összes lényeges adat ismeretében fizetési kötelezettséggel járó megrendelést adhat le (szerződést köthet) a „Megrendelem” gombra kattintással.
  c.)    Amennyiben Ön első alkalommal vásárol az internetes áruházban és a vásárlását megszakítja, megrendelést nem ad le, úgy az Ön által megadott személyes adatok adatbázisunkba nem kerülnek rögzítésre.
  d.)    Amennyiben a mypharma.hu internetes áruházon keresztül, elektronikus úton megrendelést ad le, a megrendelés beérkezésétől számított 1 órán belül visszaigazolást küldünk Önnek a megrendelése tudomásul vételéről és feldolgozásáról. Ezen visszaigazolás a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti érdemi visszajelzésnek minősül. Szolgáltató nyitvatartási idején kívül érkező rendelések a következő munkanapon ellenőrzésre kerülnek. 
  e.)    A visszaigazolt megrendeléseket általában a visszaigazolás napját követő munkanapon, de legkésőbb a visszaigazolás napjától számított legfeljebb 7 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben a megrendelés teljesítésére a fenti határidőben rajtunk kívül álló okból (ideiglenes készlethiány a nagykereskedőnél) nincs lehetőség, úgy erről, illetve a szállítás várható határidejéről soron kívül, elektronikus levélben és/vagy telefonon értesítjük. Ha a későbbi kiszállításra tekintettel a vásárlási szándéka már nem áll fenn, lehetősége van a megrendeléstől történő elállásra, ebben az esetben a teljes vételárat visszafizetjük.
  f.)    A megrendelt termékek szállításra való átadásáról elektronikus levélben értesítést küldünk, a pontos szállításról a szállítmányozó cég tájékoztatja az ügyfelet.
  g.)    A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A garancialevélhez (jótállási jegy) tartozó számlát a csomag tartalmazza.
  h.)    A csomagot köteles kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén Ön a csomagot nem köteles átvenni.
  i.)    Szolgáltató számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a megrendelés során Vevő által megadott e-mail címre küldi. A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosított eredetének hitelessége, adattartalmának sértetlensége és olvashatósága, így megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 168. § paragrafusának és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak. Szolgáltató az elektronikus számlát .pdf formátumban állítja ki. Vevő papír alapú számla igényét Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt Vevő, írásos formában előre jelzi Szolgáltató felé. Vevő kötelessége a valóságnak megfelelő adatokat megadni, különös tekintettel a számlázási címére vonatkozóan. Vevő a megrendelés elküldésével hozzájárul az elektronikus számla kibocsátásához.
  j.)    Előfordulhat, hogy Szolgáltató minden gondossága ellenére (pl. technikai hiba miatt) hibás ár szerepel a honlapon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra.
  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
  •    0-, vagy 1 Ft-os ár,
  •    kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1 000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
  Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést és a szerződés nem jön létre a felek között.

VI.    LEHETŐSÉG AZ ELÁLLÁSRA

 1. Amennyiben Ön bármely okból meggondolja magát az internetes áruházban történő vásárlás vonatkozásában, a megkötött szerződéstől a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint, - amely a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól - elállhat, azaz a szerződést a megkötés napjára visszamenő hatállyal megszüntetheti. Elállását nem kell megindokolnia.
 2. Az elállási jogát a megrendelés fentiek szerinti visszaigazolásától a megrendelése átvételének napjától számított 14 naptári napon belül, indokolás nélkül gyakorolhatja. Elállási joga akkor érvényesül, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nekünk elállási nyilatkozatát.
 3. Amennyiben Ön elállna a szerződéstől, elegendő írásban, elektronikus levélben, vagy postai úton megtennie. Elállási nyilatkozatát elküldheti a hello@mypharma.hu e-mail címre, vagy Szolgáltató postacímére is.
 4. Elállását megfogalmazhatja a https://mypharma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon elérhető és letölthető nyilatkozatminta felhasználásával is.
 5. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételét kifejezetten kéri, vagy ahhoz a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 6. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.
 7. Ön köteles a Gyógyszertár részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
 8. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, vagy annak tényét hitelt érdemlően igazolja.
 9. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 10. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 11. Figyelem!
  Az internetes áruházunkban kapható termékek jelentős része olyan zárt csomagolású terméknek minősül, amely tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállási jogát, az nem küldhető vissza. Fentieknek megfelelően ezen termékeket csak bontatlan csomagolásban vesszük vissza.
 12. A 44/2004. (IV.28.) ESZCSM rendelet 21/B.§ (1) bekezdése alapján tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy az OGYÉI által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. Ez alapján csak azon vény nélkül kapható gyógyszer tekintetében gyakorolhatja elállási jogát, amely helyett Ön mást rendelt és a gyógyszert esetlegesen tévedésből küldtük ki Önnek, illetve amelyet az OGYÉI visszahívott.
 13. A kozmetikai termékek lejáratának szabályozásáról az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) rendelkezik.
 14. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 15. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a termékekhez kapcsolódóan a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzen el az oldalon. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól (pl. új csomagolás), melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden Tisztelt Ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal, amennyiben lényegi eltérést tapasztal.
 16. A honlapon található gyógyszerészeink általi, termékekre vonatkozó vélemény nem minősül reklámnak, sem ajánlásnak. Munkatársaink a termékekre vonatkozó visszajelzések, saját tapasztalatok alapján osztják meg véleményüket a gyógyszer választási tudatosság céljából egy készítmény hatásáról, gyógyszeri tisztaságáról, amely vélemény, tájékoztatás, nem minősül márkajavaslatnak.
 17. A webáruházban történt online bankkártyás fizetés esetén a bankkártyával és az internetes fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok az érintett vásárló számlavezető bankja és az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató hatáskörébe tartoznak. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a hozzá beérkező ilyen jellegű kérdéseket, panaszokat a megfelelő határidőben továbbítsa az illetékes szolgáltató felé.

VII.    SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

 1. Az internetes áruházat üzemeltető gyógyszertárak szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet-, továbbá a 270/2020. (VI.12.) Korm. rendelet, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletben, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben  foglaltak az irányadók.
  Jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10 000 Ft-nál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik, a jótállás időtartama az eladási ártól függ:
  •    10 000-100 000 Ft-ig: 1 év,
  •    100 000-250 000 Ft-ig: 2 év,
  •    250 000 Ft felett: 3 év.
  A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
 2. A jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 3. Kellékszavatosság: Ön az internetes áruházat üzemeltető gyógyszertárak hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  a)    Ön - választása alapján – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint:
      1.    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
      2.    Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  b)    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  c)    Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  d)    A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a mypharma.hu internetes áruházon keresztül vásárolta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  e)    A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
  f)    ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
  g)   a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  h)   a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
  i)    Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 4. Termékszavatosság
  a)    Az Ön által megrendelt termék hibája esetén Ön - választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  b)    Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  c)    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogosultságát elveszti.
  d)    Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  e)    A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
      1.    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
      2.    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
      3.    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  f)    Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  g)    Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

VIII.    REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

 1. Amennyiben nem a megrendelt terméket kapta meg, vagy elégedetlen az átvett áru minőségével, mert az hibás, panaszát, kifogását, reklamációját az alábbi elérhetőségeinken közölheti:
  •    elektronikus levél: hello@mypharma.hu
  •    posta: 7400 Kaposvár, Hajnóczy József utca 15/A.
 2. Az internetes áruházunkban történt vásárlásoknál ugyanazok a szavatossági jogok illetik meg Önt, mint a gyógyszertári vásárlásnál. Ha nem a megfelelő árut szállítottuk, természetesen elállhat a szerződéstől, az árut visszavesszük, a kifizetett vételár és szállítási költség Önnek visszajár.
 3. A reklamációt a bejelentést követő 7 munkanapon belül kivizsgáljuk. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény a webáruház leértékelt termékei esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben Szolgáltató nem jelölte meg a leértékelés okát. Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott termék megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően a szavatossági igényre adott válaszát, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személyt és a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a bejelentő nevét és a panaszbejelentés dátumát. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Szolgáltató öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 4. A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére tartós adathordozón másolatot biztosít, amely költsége a fogyasztót terheli.
 5. Előfordulhat az is, hogy egy termék csomagolása az internetes áruház tartalmának frissítését megelőzően megváltozik, és Ön ugyanazt a terméket más csomagolásban kapja meg. Ezen esetekben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem hibás teljesítés.
 6. Tájékoztatjuk, hogy a gyógyszertári tevékenységre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 7. A közforgalmú gyógyszertárak felett hatósági felügyeletet az OGYÉI gyakorol, a regionális tisztifőgyógyszerészek elérhetőségét az alábbi linken találja.
 8. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelyek elérhetőségét itt találja.
 9. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Kaposvár, 2021. március 1.

👉🏻 Elállási Nyilatkozatminta

Letöltés PDF-ben

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

A Sütikezelés a honlapon oldalon megtalál minden információt a sütikről.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDmypharma.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentmypharma.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountmypharma.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év
cartIDmypharma.huA kosár tartalmának megőrzéséhez használt süti, mely két látogatás között is megőrzi a kosárban lévő termékeket.30 nap

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gamypharma.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidmypharma.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*mypharma.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_fbpmypharma.huA Facebook Pixel által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez, hogy hirdetéseink a megfelelő célközönséget érjék el.3 hónap
Fel

Az Ön kosara

Az Ön kosara üres.