Játékszabályzat

Facebook részvételi- és Játékszabályzat

A nyereményjátékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. Játék és Szervező


  Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a myPharma webáruházat üzemeltető Tüskevár Patika Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, Hajnócy József utca 15/A, cégjegyzékszáma: 14 09 314542, továbbiakban: „Szervező”) által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó nyereményjáték, “üzenőfali játékra” vonatkozik (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel. A játékszabályzatot a www.mypharma.hu, valamint a fent megjelölt oldalon tesszük közzé. A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 1 hónapig a Szervező kapcsolattartásra a myPharma Facebook oldal chat funkcióját biztosítja a játékkal kapcsolatos mindennemű kommunikációhoz. A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak ezen a csatornán folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb elérhetőségére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni. 
 2. Részvételi feltételek


  A Szervező által szervezett Játékban kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). 
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező facebook oldalán posztolt játékfelhívás lájkolása (kedvelése) és hozzászólásban megírni, hogy melyik ismerőse/gyermeke örülne szívesen egy ilyen ajándékcsomagnak.

 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 3. A Játék időtartama sorsolása és nyereménye
  

A Játék 2022.11.20-án indul, és 2022.11.28-ig tart.

  A Játék nyereménye: 
6 db ajándékcsomag az alábbiak szerint:

  1 db Vita Monsters vitaminos nyalóka 6g

  1 db karácsonyi nyomda

  2 db Milka oreo szaloncukor

  1 db karácsonyi fa matrica

  1 db Milka Waffelini ostya 31g

  1 db Kinder Country tejcsokoládé szelet 23,5g

  1 db dr. Gerard keksz csokoládés bevonattal 75g

  1 db Maoam olvadó rágóbonbon 5x22g


 4. A nyeremény sorsolására 2022.11.29-én, a nyereményjáték lezárása után kerül sor a https://socialwinner.besocial.hu oldal segítségével.
  
Szervező az ajándék nyerteseinek nevét külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a saját Facebook oldalán.
  

Szervező a nyereménysorsoláson összesen 6 db nyertest sorsol. Amennyiben Játékos a Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 1 munkanapon belül nem válaszol, helyette egy új nyertest fogunk kisorsolni, ebben már a korábbi nyertesek nem vehetnek részt.
 5. További feltételek

  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több felhasználói Facebook profillal, vagy nem valós személyes adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a tisztességtelen magatartással megnöveljék, vagy akik olyan kommentet tesznek közzé, amely az alábbi feltételeknek nem felel meg. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.


  Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy kizárólag olyan kommentet írjon, amely harmadik személyek jogait nem sérti, és nem tartalmaz jogszabályba ütköző, szexuális jellegű, vallási vagy politikai elemeket, illetve nem hordozhat gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen kommenteket eltávolítsa.
  

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.


  Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.


  A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.


  Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
 6. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele
  

A nyerteseket a sorsolás napját követő 1 munkanapon belül Facebook privát üzenetben felvesszük a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban. A nyertesek Facebook felhasználónevét a sorsolás napján közzétesszük a myPharma Facebook oldalán. 
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook privát üzenetben egyeztetjük. A nyeremények GLS Futárszolgálattal kerülnek a nyertesekhez eljuttatásra a sorsolást és a nyereményre jogosult személyének megállapítását követő 60 munkanapon belül, melynek költségeit a Szervező vállalja.


  A nyertes Játékosok a Szervező által küldött megkeresés elküldésétől számított 1 munkanapon belül kötelesek privát Facebook üzenetben megadni a Szervezőnek a nyeremények eljuttatásához szükséges személyazonosító adatokat (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám). A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem adja meg a nyeremények eljuttatásához szükséges adatait, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre.
 7. Adatkezelés és adatvédelem

  Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A begyűjtött adatokat a Szervező a játék lezárását követően nem használja fel.
  

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
  

A futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező nem vállal felelősséget.

  Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.


  A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

***

Instagram részvételi- és Játékszabályzat

A nyereményjátékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. Játék és Szervező

  Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a myPharma webáruházat üzemeltető Tüskevár Patika Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, Hajnócy József utca 15/A, cégjegyzékszáma: 14 09 314542, továbbiakban: „Szervező”) által kezelt, karbantartott Instagram oldalán futó nyereményjáték, “hírfolyami játékra” vonatkozik (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel. A játékszabályzatot a www.mypharma.hu, valamint a fent megjelölt oldalon tesszük közzé. A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 1 hónapig a Szervező kapcsolattartásra a myPharma Instagram oldal üzenet funkcióját biztosítja a játékkal kapcsolatos mindennemű kommunikációhoz. A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak ezen a csatornán folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb elérhetőségére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni. 
 2. Részvételi feltételek
  
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). 
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező Instagram oldalán posztolt játékfelhívás lájkolása (kedvelése), az oldal követése, valamint hozzászólásban egy vagy több személy megjelölése (tagelése), aki örülne a nyereménynek.

  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
  
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 3. A Játék időtartama sorsolása és nyereménye
  
A Játék 2022.11.20-án indul, és 2022.11.28-ig tart.

  A Játék nyereménye: 
6 db ajándékcsomag az alábbiak szerint:
  1 db Vita Monsters vitaminos nyalóka 6g
  1 db karácsonyi nyomda
  2 db Milka oreo szaloncukor
  1 db karácsonyi fa matrica
  1 db Milka Waffelini ostya 31g
  1 db Kinder Country tejcsokoládé szelet 23,5g
  1 db dr. Gerard keksz csokoládés bevonattal 75g
  1 db Maoam olvadó rágóbonbon 5x22g
 4. A nyeremény sorsolására 2022.11.29-én, a nyereményjáték lezárása után kerül sor a Giveaway Picker alkalmazás segítségével.
  Szervező az ajándék nyerteseinek nevét külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a saját Insagram oldalán.

  Szervező a nyereménysorsoláson összesen 6 db nyertest sorsol. Amennyiben Játékos az Instagram üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 1 munkanapon belül nem válaszol, helyette egy új nyertest fogunk kisorsolni, ebben már a korábbi nyertesek nem vehetnek részt.
 5. További feltételek
  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több felhasználói Instagram profillal, vagy nem valós személyes adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a tisztességtelen magatartással megnöveljék, vagy akik olyan kommentet tesznek közzé, amely az alábbi feltételeknek nem felel meg. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

  Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy kizárólag olyan kommentet írjon, amely harmadik személyek jogait nem sérti, és nem tartalmaz jogszabályba ütköző, szexuális jellegű, vallási vagy politikai elemeket, illetve nem hordozhat gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen kommenteket eltávolítsa.

  Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

  Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
 6. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele
  
A nyerteseket a sorsolás napját követő 2 munkanapon belül Instagram üzenetben felvesszük a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban. A nyertesek Instagram felhasználónevét a sorsolás napján közzétesszük a myPharma Instagram oldalán. 
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A nyeremények GLS Futárszolgálattal kerülnek a nyertesekhez eljuttatásra a sorsolást és a nyereményre jogosult személyének megállapítását követő 60 munkanapon belül, melynek költségeit a Szervező vállalja.
  
A nyertes Játékosok a Szervező által küldött megkeresés elküldésétől számított 2 munkanapon belül kötelesek Instagram üzenetben megadni a Szervezőnek a nyeremények eljuttatásához szükséges személyazonosító adatokat (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám). A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem adja meg a nyeremények eljuttatásához szükséges adatait, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre.
 7. Adatkezelés és adatvédelem
  Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A begyűjtött adatokat a Szervező a játék lezárását követően nem használja fel.
  
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
  
A futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező nem vállal felelősséget.
  Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

  A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. 

Ez a promóció nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem az Instagram, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

A Sütikezelés a honlapon oldalon megtalál minden információt a sütikről.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDmypharma.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentmypharma.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountmypharma.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év
cartIDmypharma.huA kosár tartalmának megőrzéséhez használt süti, mely két látogatás között is megőrzi a kosárban lévő termékeket.30 nap

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gamypharma.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidmypharma.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*mypharma.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_fbpmypharma.huA Facebook Pixel által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez, hogy hirdetéseink a megfelelő célközönséget érjék el.3 hónap
Fel

Az Ön kosara

Az Ön kosara üres.